Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Podpořte nás

Pokud jste ochotni podpořit aktivity IPES vaším darem nebo sponzorským příspěvkem, podpoříte kultivaci myšlenky křesťanské demokracie u nás.

Číslo účtu: 198805065/0300 ČSOB


Sponzorský příspěvek:
Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí propagační, reklamní služby a je sjednán smlouvou o reklamě, př. o spolupráci podle obchodního zákoníku.

Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a jako sponzor si je můžete v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary“ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výšiDar:
Darem rozumíme bezúplatný převod majetku realizovaný na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a násl. Dar nemusí být určen na přesně vymezený účel a Vám jako dárci poskytuje možnost použít dar jako odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů

Dárce – fyzická osoba může použít odčitatelnou položku, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč.

Dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč.