Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

O nás

Institut politických a ekonomických studií je vzdělávacím a výzkumným institutem, jehož hlavním cílem je šířit myšlenky křesťanské demokracie v České republice, zprostředkovávat veřejnosti její základní východiska a seznamovat ji se specifiky tohoto myšlenkového proudu.

Chceme poskytovat nejen svým členům možnost vzdělávat se, rozvíjet své schopnosti a získávat potřebné zkušenosti pro budoucí práci, vždy s ohledem a důrazem na hodnoty křesťanské demokracie.

Za tímto účelem vyvíjíme vzdělávací, publikační, kulturní a osvětovou činnost a spolupracujeme s vysoce kvalifikovanými odborníky z Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Karlovy v Praze, VŠE a univerzit v Loevenu a v Římě.

IPES je subjektem nezávislým na politických stranách a získává zdroje prostřednictvím darů a z výnosů vlastní činnosti. IPES funguje na neziskovém principu - získané prostředky jsou reinvestovány do dalších aktivit a projektů ve prospěch definovaných cílů.