Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Reforma důchodového systému je nezbytná

17. 02. 2006, autor: Martin Kala
Podle demografické prognózy zpracované na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy vzroste průměrný věk v roce 2065 na téměř 48 let ze současných necelých 40 let, přičemž podíl osob ve věkové skupině nad 65 let bude činit více jak 30 % oproti současným necelým 14 %. Mezi oblasti, které jsou závislé na demografickém vývoji patří zejména důchodový systém.

Po mnohaleté diskusi o nutnosti důchodové reformy byl v červnu loňského roku ustanoven tým expertů pro přípravu podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě v ČR. Do funkce koordinátora tohoto týmu byl jmenován Vladimír Bezděk (zaměstnanec České národní banky), přičemž každá parlamentní strana do týmu expertů delegovala své odborníky. KDU-ČSL nominovala Ivo Foltýna a Adolfa Jílka.

Stávající důchodový systém je založen na principu průběžného financování, kdy pojistné placené zaměstnanci je použito na výplatu důchodců. Nynější systém je v zásadě ohrožen dvěma faktory. Dochází k prodlužování průměrné doby pobírání důchodu a tím i k růstu nákladů na financování jednoho důchodce. Naopak nízká porodnost zapříčiní pokles příjmů systému tím, že bude méně zaměstnaných osob přispívajících do systému. Působení těchto faktorů způsobí v důchodovém systému rostoucí nerovnováhu a tím jeho dlouhodobou finanční neudržitelnost.

První propočty expertního týmu ukazují, jak se bude tuzemský důchodový systém vyvíjet, pokud nedojde ke změně. Z výpočtů expertů vyplývá, že při zachování současných parametrů průběžně financovaného systému, by bylo v zájmu jeho udržitelnosti nezbytné postupně prodlužovat věkovou hranici pro odchod do penze až na úroveň 69 let pro muže i ženy. Zároveň by bylo nutné snížit postupně poměr státního důchodu k hrubé mzdě na 32 %. Uvedené propočty jasně ukazují, že je nezbytné co nejdříve reformovat důchodový systém, aby byl finančně udržitelný a sociálně únosný i v dalších letech, kdy se plně projeví naznačené demografické trendy. Při zvyšování váhy spořící složky je nanejvýš vhodné využít stávajících penzijních fondů, které v současné době hrají v systému pouze doplňkovou roli. K realizaci reforem je však nutná shoda všech parlamentních stran, neboť reforma důchodového systému bude složitý proces přesahující horizont jednoho volebního období. Předložení závěrečné zprávy týmu expertů pro důchodovou reformu je očekáváno v květnu 2005. Držme tedy delegovaným expertům palce, aby společně nalezli nejlepší řešení.

Ing. Martin Kala, ekonom
člen MKD SČ