Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Rovná daň a křesťanští demokraté

17. 02. 2006, autor: Jakub Haas
Rovná daň, tedy sjednocení sazeb přímých a nepřímých daní, se již realizuje v mnoha zemích Evropy včetně Slovenska a Ruska a se stejným nápadem vytáhne do příštích voleb ODS. Záměrem mého příspěvku je zamyslet se nad touto koncepcí z hlediska pohledu možné spolupráce KDU-ČSL a ODS v příští vládě. Především chci zdůraznit, že ona „rovnost“ sazeb představuje pouze marketingové heslo. Spíše záleží na jiných parametrech daňového systému, jako na samotné výši sazeb, na výši odečitatelných položek, atd. Nevidím žádný důvod, proč by měla být sazba DPH stejná jako sazba daní z příjmů, než důvod marketingový.

Něco jiného je sjednocení sazeb daně z příjmů fyzických osob. Ekonomická teorie z dob převahy keynesiánského proudu zdůvodňovala nutnost stupňované progrese následujícím způsobem: lidé s vyššími příjmy z každé vydělané koruny navíc čím dál tím méně utrácejí a více spoří. Protože tyto úspory nejsou proinvestovány, zahálejí a ekonomika se dostává do krize. Východiskem z ní je, když se příjmy bohatších lidí více zdaní a utratí prostřednictvím veřejných rozpočtů. Ačkoliv některé závěry keynesiánské ekonomie shledávám inspirativními, považuji výše uvedené zdůvodnění za překonané.

Ekonomický argument pro stupňovanou progresi, jakou máme v českém systému, neexistuje. Další argument odpůrců, že by měla existovat určitá míra solidarity, lze vyslyšet i v systému s jednotnou sazbou daně z příjmů fyzických osob. Pokud zvýšíme nezdanitelný základ na poplatníka dejme tomu na 5 000 Kč, pak bude člověk s hrubým příjmem 8 000 Kč při jednotné sazbě 15 % měsíčně platit daň 450 Kč (při abstrahování od sociálního a zdravotního pojištění), což představuje 5,6 % jeho příjmu. Bohatší občan s příjmem 20 000 Kč odvede měsíčně do státní pokladny při stejné sazbě 2 250 Kč, tedy asi 11,3 % hrubého příjmu. Vidíme, že princip solidarity se neztrácí.

Při tvorbě daňové reformy možnou příští vládou občanských a křesťanských demokratů by tak KDU-ČSL neměla bránit sjednocení sazeb u daně z příjmů fyzických osob. Není to v rozporu s ideologií, ke které se hlásí. Naopak by měla požadovat ponechání některých sociálně citlivých skupin zboží ve snížené sazbě DPH. Co se týče návrhu ODS na zrušení všech odečitatelných položek od daňového základu, křesťanští demokraté by měli trvat na zachování těch, které sledují cíle prorodinné politiky. Závazkem KDU-ČSL vůči drobným živnostníkům je snížení jejich byrokratické zátěže při plnění daňových povinností.

Jakub Haas, studuje ekonomii
člen MKD SČ