Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Srovnání hospodářského programu ODS a KDU-ČSL

18. 05. 2006, autor: Jakub Haas
Pokud ještě stále nevíte koho volit, sociální demokraté jsou pro vás nepřijatelní a nevíte, zda ODS nebo KDU-ČSL? Odpověď je zde...

 Návrhy ODS povedou k obrovským deficitům a problémům ve veřejných financích v prvních několika letech a ohrožují plnění Maastrichtských kritérií a tím zavedení Eura. Program KDU-ČSL také snižuje přímé daně, také mění daňovou strukturu ve prospěch nepřímých daní a také snižuje sdruženou daňovou kvótu. Ale činí tak opatrněji a bez větších šoků pro veřejné finance. Přebytkového rozpočtu dosahuje již v roce 2010, ODS až 2012.
 Program KDU-ČSL je sociálně citlivější a obsahuje více prorodinných prvků, např. trvá na dřívějším odchodu do důchodu pro matku, která vychovala děti.
 Program KDU-ČSL je přátelštější vůči životnímu prostředí, chce provést ekologickou daňovou reformu, která více zdaní spotřebu škodící životnímu prostředí.
 Návrhy ODS mohou významně poškodit hospodaření obcí a krajů.
 KDU-ČSL se neuchyluje k populistickým výkřikům typu daňových prázdnin pro živnostníky.
 ODS svou daňovou kalkulačkou mátla voliče, protože zde např. neuvedla odečitatelné položky, které obsahuje až její program. Také výpočet odvedené DPH je chybný.
 Sociální dávky chce KDU-ČSL jen pro potřebné, nehodlá poskytovat státem zaručený příjem pro ty, kteří jej nepotřebují. Navíc ODS, která uvádí 6000 Kč zaručený příjem pro poplatníka, lže, protože tento příjem se ještě zdaňuje a vztahují se na něj další odvody. Vychází pak pouhých 3600 Kč měsíčně.
 ODS nemůže myslet vážně, že by v EU vyjednala 0 % sazbu DPH pro potraviny.
 ODS počítá s možná mylnou představou, že zaměstnavatelé budou lidem vyplácet jejich „produkční mzdu“ (hrubá mzda + zaměstnavatelem odváděné SP a ZP), jak ví, že si po snížení odvodů ZP a SP tento rozdíl neponechají? V programu se sice píše, že chtějí zákonem hrubou mzdu navýšit, ale jak chtějí zabránit tomu, aby zaměstnavatel těsně před přijetím zákona zaměstnanci hrubou mzdu nesnížil? (A přitom zachovat princip zákazu retroaktivity práva).ID 6