Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Česko-slovenská spolupráce funguje výborně

26. 07. 2006, autor: Jan Růžička
Rozhovor s Martinem Fedorem, býv.ministrem obrany SK


1.) Jak hodnotíte vztahy ČR a SR na poli bezpečnosti a obrany?

Vzťahy našich krajín sú v tejto oblasti tradične vynikajúce. Ich základ spočíva nielen v minulosti spoločných ozbrojených síl a reálnej blízkosti v mnohých oblastiach spoločenského života, ale aj v dôvere medzi spojencami-členmi Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Naše ministerstvá obrany a ozbrojené sily komunikujú a spolupracujú na všetkých úrovniach.

2.) Jaké výzvy nás společně v těchto oblastech v nejbližší době čekají?

Hlavné problémy, ktorým čelí Bratislava a Praha v reforme systému obrany štátu zostávajú prakticky rovnaké. Obe krajiny prehodnotili požiadavky obrany na základe členstva v NATO, Európskej únii, zmien bezpečnostného prostredia a rozpočtových obmedzení. Ozbrojené sily, ktoré budujeme, sa od minulosti odlišujú tým, že musia byť nasaditeľné a udržateľné tisíce kilometrov od našich hraníc. Spektrum operácií sa oproti vojenskej konfrontácii počas studenej vojny rozšírilo o mnoho ďalších aktivít - od zásahov proti živelným pohromám, cez boj proti terorizmu, až po nastolenie mieru v krízových regiónoch, ktoré majú vplyv na našu bezpečnosť. Úzke vzťahy, vzájomnú dôveru a odovzdávanie skúseností z reformy obrany podľa štandardov NATO považujem za základný pilier našej spolupráce.
Počas trinástich rokoch samostatnosti sme úspešne rozvinuli konkrétne aktivity, ktoré nesú spoločnú slovensko-českú pečať. Pripomeniem zdieľané osudy našich vojakov v operáciách v Kosove a Iraku.
Budujeme česko-slovenskú bojovú skupinu, jednotku rýchlej reakcie pre operácie Európskej únie, ktorá bude pripravená na nasadenie v roku 2009. Dlhodobo sa výborne rozvíja spolupráca vojenských akadémií, spoločné cvičenia pozemných a vzdušných síl a výmena skúseností vojenských personalistov.

3.) Lze vzájemnou spolupráci prohloubit?

Spolupráca je žijúcim projektom, neustálym procesom, ktorý sa odvíja od zdieľaných záujmov oboch strán. Slovensko-česká spolupráca je výborná a je možné ju prehĺbiť. V naštartovaných projektoch treba pokračovať a neustále hľadať ďalšie možnosti, ako spoluprácou medzi spojencami lepšie naplniť ciele, ktoré by nás samostatne stáli viac ľudského úsilia a finančných a materiálnych zdrojov. Myslím si, že stále zostáva nevyužitý priestor napríklad v spolupráci obranného priemyslu. Vo funkcii poslanca Národnej rady SR budem zapojený do parlamentnej práce v oblasti bezpečnosti. Určite pomôžem rozvinúť pozitívne trendy, ktorými sa vyznačovalo moje pôsobenie v čele ministerstva obrany.

4.) Jakým způsobem by se malé země měly do budoucna zapojovat do systému NATO? Není tento systém zastaralý?

Severoatlantická aliancia je unikátnym fórom pre spoluprácu suverénnych krajín pri napĺňaní ich bezpečnostných záujmov a udržiavaní hodnotového spoločenstva, ktoré spája Európu so Spojenými štátmi a Kanadou. Každej krajine dáva NATO dôveryhodné bezpečnostné garancie a príležitosť rozšíriť svoj politický a vojenský potenciál. Hlas malých krajín zaznieva v Aliancii výraznejšie ako kedykoľvek predtým. NATO sa prispôsobuje novej medzinárodnej realite, najmä boju proti terorizmu a asymetrickým hrozbám súčasnosti. Každý člen má zodpovednosť zosúladiť národné kapacity s novými úlohami. Aktívnosť každého člena Aliancie vypovedá o jeho záväzkoch a najmä ambíciách. Malé krajiny by mali plne využiť možnosti, ktoré NATO ponúka v politickej, vojenskej aj spoločenskej dimenzii bezpečnosti.

5.) V ČR se začíná v poslední době debatovat o možnosti umístění americké protiraketové obrany na našem území, co byste nám v této věci doporučil?

Svojim českým priateľom odporúčam rozhodnúť sa o ponuke USA po zvážení politických, vojenských a technologických aspektov uvedeného riešenia. Ako spojenec oboch krajín v rámci NATO a bezprostredný sused Českej republiky veríme, že rokovania prinesú pozitívny výsledok pre región a celú Alianciu.

Děkuji za rozhovor