Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Tajemný svět víry

13. 10. 2008, autor: Ladislav Koubek
Tajemný svět víry
Moravsko-slezská křesťanská akademie ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím Brno pořádají cyklus přednášek a setkání na všech fakultách Masarykovy univerzity.

9 s e t k á n í, 9 t ý d n ů, 9 f a k u l t, 9 z á ž i t k ů, 9 o s o b n o s t í

Mikuláš Dzurinda
Ekonomika v programu křesťanské strany
13. října, 17:00
Ekonomicko-správní fakulta,
Lipová 41a, Brno


Jiří Pavlica
Hudební putování časem a prostorem
20. října, 17:00
Filozofická fakulta,
Arna Nováka 1, Brno


Prof. JUDr. Ignác A. Hrdina, DrSc.
Církevní nebo civilní sňatek? – Právní vývoj k obligatorní civilní formě sňatku
3. listopadu, 17:00
Právnická fakulta,
Veveří 70, Brno


Prof. ThDr. Pavel Ambros, SJ.
Myslet globálně, jednat lokálně - inspirace pontifikátu papeže Benedikta XVI.
10. listopadu, 17:00
Pedagogická fakulta,
Poříčí 9, Brno


ThLic. Petr Šikula a Mgr. Petr Handlar
Křesťané na internetu
Setkání pokračuje studentskou mší sv. v 19.00 hod. v jezuitském kostele.
24. listopadu, 17:00
Fakulta informatiky
Posluchárna A107
Botanická 68a, Brno


PhDr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
Jaký byl Ježíš člověk? – Psycholog a jeho svědectví o Kristu
1. prosince, 17:00
Lékařská fakulta
Komenského 2, Brno


P. František Lízna, SJ.
Příběh poutníka Evropou – 6 000 km pěšky od západu na východ
Setkání pokračuje mší sv. v 19.00 hod. v jezuitském kostele a následnou debatou tamtéž
8. prosince, 17:00
Fakulta sportovních studií
Bratří Žůrků 5, Brno


Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
Smysl křesťanských Vánoc
9. prosince, 20:00
Representační prostory biskupství
Petrov 2, Brno


Prof. Dr. Jiří Vácha, DrSc.
Evoluční biologie jablkem sváru i mezi křesťany
15. prosince, 17:00
Přírodovědecká fakulta
posl. F1
Kotlářská 2, BrnoLetáček ke stažení níže.

Ke stažení: devet2008.pdf