Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Vyšlo nové číslo IPES Zpravodaje

10. 11. 2008, autor: Marie Jílková
Nabízíme nové číslo IPES Zpravodaje, tentokrát celé věnované občanskému zákoníku a několika dílčím oblastem, které občanské právo upravuje.

Z obsahu vybíráme:
Cyril Svoboda: K návrhu nového občanského zákoníku
...Ministerstvo spravedlnosti předložilo nový návrh občanského zákoníku, který zásadním způsobem přepracovává dosavadní verzi normy, upravující občanskoprávní vztahy. Z pohledu křesťanského demokrata je třeba se nad několika body přinejmenším pozastavit a v budoucnu pracovat na jejich revizi....

Petr Jäger: Vývoj právní úpravy civilního sňatku
...Jak bylo tvůrci návrhu již dříve avizováno, „ostrá“ verze návrhu se pokouší změnit některé prvky stávajícího rodinného práva, kromě jiného návrh preferuje obligatorní tzv. občanský sňatek, nikoliv tedy již možnost alternativního výběru mezi sňatkem občanským a církevním. Ačkoliv návrh ve věci forem sňatku obsahuje dvě varianty, resp. ještě druhou variantu, která formálně úpravu církevního sňatku obsahuje, jedná se zjevně záměrně o takovou konstrukci, která z různých důvodů nemůže být schválena, neboť by byla v praxi s největší pravděpodobností zcela nefunkční....

Jiří Foral: Malé poznámky k lidské osobě v návrhu občanského zákoníku
...Centrálním pojmem programu křesťanských demokratů vždy byla lidská osoba, persona, člověk. Tento příspěvek si klade za cíl alespoň krátce přiblížit proměnu konceptu lidské osoby v návrhu nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) z pohledu centrálních kategorií k persóně se vážících, lidské svobody a v právním ohledu poněkud netradičně i lidské důstojnosti...

Pavel Molek: Znovuzrození činnosti spolkové v novém občanském zákoníku?
...Jedna z věcí, jež se nový občanský zákoník rozhodl upravit, je i činnost spolků. Ty budou do občanského zákoníku vtaženy z dosavadní úpravy zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, z nějž po tomto vysátí patrně zbude pouze života neschopné torzo, aniž by byl celkově zrušen...


Zpravodaj s plnými texty je ke stažení níže a v sekci Zpravodaj

Ke stažení: IPES-7_web.pdf