Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Etická výchova - hudba budoucnosti nebo realita?

15. 01. 2010, autor: Marie Jílková
Etická výchova - hudba budoucnosti nebo realita?
Evropská akademie pro demokracii, Institut politických a ekonomických studií
a Christian College, za podpory Hans Seidel Stifung uspořádali 8. ledna 2010 na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky seminář „Etická výchova ve vzdělávacím systému“.

Přednášející přednesli příspěvky, které téma komplexně pokrylo z hlediska morálně-filosofických východisek, politicko-legislativních snah a postojů a prakticko-didaktických tipů k realizaci.

První vážený host, profesor Jan Sokol, nastavil zrcadlo současné společnosti a „vypíchl“ některé aktuální „neduhy“ společnosti, kterými trpí dokonce i mladá generace, tedy ta, která se již narodila a celou dobu žila ve svobodné společnosti.

S druhým příspěvkem vystoupila poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Michaela Šojdrová. Zmapovala především dlouhý proces, jehož cílem bylo včlenit etickou výchovu do rámcových vzdělávacích programů základních škol.

Odpovědi na otázku JAK etickou výchovu učit se ujal Mgr. Pavel Motyčka z expertní skupiny Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, která se právě etickou výchovou zabývá a zároveň učitel etické výchovy.

Kompletní materiály z této přednášky budou umístěny v nejbližší době zde.

Příspěvek Michaely Šojdrové si můžete přečíst zde.

Ke stažení: prezentace-Motycka.ppt