Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Jak proběhl seminář "Podnikatelská etika a business leadership v čase ekonomické krize"

25. 05. 2010, autor: Marie Jílková
V pátek 7. května proběhl předposlední z řady programových (hodnotových) seminářů pořádaných Christian College, KDU-ČSL, Institutem politických a ekonomických studií a Evropskou akademií pro demokracii s tématem „Podnikatelská etika a business leadership v čase ekonomické krize“. Velmi významným hostem byl profesor Milan Zelený, dlouhodobě nejcitovanější český ekonom dle mezinárodních měřítek.


Seminář zahájil profesor Lubomír Mlčoch obecnějším úvodem do tématu. Ve svém příspěvku se zaměřil zejména na klíčové téma (ne)odpovědnosti v podnikání, ale i v životě jako takovém. V tomto pojetí je zásadním momentem prožití si skutečnosti, že moje činnost ovlivňuje druhé a každé mé (ekonomické) rozhodnutí má morální následky.

Druhá přednáška patřila profesoru Zelenému, který čerpal zejména z odkazu legendy českého podnikání, firmy Baťa. Právě to, že se musela po bezprecedentním růstu v rozkvětu první republiky vyrovnat s důsledky velké hospodářské krize, činí tento odkaz ještě aktuálnějším.


Třetí příspěvek vhodně rozšířil dříve řečené o dimenzi „tady a teď“. Jednalo se o velmi aktuální a pragmatický pohled současného podnikatele a zároveň viceprezidenta Svazu průmyslu pro dopravu a dopravní infrastrukturu Ing. Jaroslava Hanáka. V průběhu prezentace padly mimo jiné argumenty proč krize pro podnikatele ještě neskončila, na co je potřeba si dát pozor a co očekávat vzhledem ke státu a k politické reprezentaci.


Prezentace ze semináře naleznete na tomto odkazu:

seminář Podnikatelská etika a business leadership v čase ekonomické krize