Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Hodnocení proběhlých vzdělávacích aktivit

20. 07. 2010, autor: Marie Jílková
Na konci roku 2009 schválilo předsednictvo KDU-ČSL program pro vzdělávání uvnitř KDU-ČSL, členěný dle cílových skupin: zaměstnanci strany, celostátní a komunální politici strany, členové strany a příznivci. Na přípravě vzdělávacího programu se podílela M. Šojdrová, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL a M: Jílková, předsedkyně IPES.

Za laskavé podpory nadace Konrada Adenauera v České republice a ve spolupráci s Evropskou akademií pro demokracii bylo možné od ledna roku 2010 spustit pilotní projekt tohoto vnitrostranického vzdělávání.

Kurzy a semináře pro zaměstnance a politiky sledovaly zejména rozvoj klíčových dovedností – prezentačních a komunikačních. Pro členy a příznivce strany byl ve spolupráci s Christian College (společností pro založení křesťanské univerzity) a pod záštitou Michaely Šojdrové připraven vzdělávací cyklus, který si kladl za cíl zvyšovat ekonomickou gramotnost účastníků, vybízet k diskusi o aktuálních ekonomických a politických tématech a nutil přemýšlet o křesťanském pohledu a postoji k těmto důležitým otázkám.

Aktuálně probíhá hodnocení vzdělávacích aktivit IPES v letním semestru 2010. Děkujeme všem, kteří se hodnocení zúčastnili. Pokud jste se našich vzdělávacích aktivit účastnili, chcete k nim vyjádřit svůj názor, ale nedostala se k vám informace, jakým způsobem tak učinit, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese veronika.sumova@ipes.eu.

Šetření stále probíhá a kompletní výsledky proto nejsou k dispozici, ale některé postřehy a připomínky hodnotících již přinášíme:

Co vás vedlo k účasti na vzdělávacích akcích IPES?
„Systematické vzdělávání mi v KDU-ČSL dlouhodobě chybělo.“
„Přání poznat nové lidi z KDU-ČSL, vzdělat se a hlouběji pochopit kořeny křesťansko-demokratické politiky“
„Zajímavá témata, kvalitní přednášející, výborné občerstvení“
„Nechci být jen pasivní členkou, ale potřebuji získávat argumenty pro osobní postoje a reakce na současné dění a dále je šířit mezi těmi, kteří o to mají zájem. Chci poznávat, jak podporovat křesťanské prvky ve společnosti.“


Téměř 50% respondentů odpovědělo, že díky cyklu ekonomických seminářů pro členy a příznivce KDU-ČSL získali větší přehled, jakými způsoby se mohou propojovat ekonomie a křesťanství a zároveň větší přehled o konceptu sociálně-tržního hospodářství. Více než třetina účastníků pozitivně hodnotí možnost potkat se se známými i novými lidmi z KDU-ČSL napříč regiony. Naproti tomu pouze 5 účastníků seminářů uvedla, že jim přednášky pomohly k lepšímu přehledu o ekonomickém programu KDU-ČSL.

Na otázky týkající se zaměstnanců strany odpovědělo méně respondentů, odpovědi tedy nejsou zcela reprezentativní. Nicméně většina těch, co odpověděli potvrdili, že účast na kurzech jim přinesla nové poznatky, které by se jinak pravděpodobně nedozvěděli. Oceňována byla také možnost potkat se s kolegy, se kterými se jinak příliš nevídají a sdílet se o událostech v jejich regionech a jakým způsobem na ně reagovali.
Mezi negativní ohlasy na aktivity IPES převažovaly zejména ty na data seminářů (v pracovním týdnu) a lokalitu (příliš mnoho aktivit v Praze).

Drtivá většina respondentů vyjádřila spokojenost s činností IPES v uplynulém semestru. Děkujeme za podporu a věříme, že pokud to bude situace jen trochu umožňovat budeme se snažit pokračovat v naznačeném směru, snažit se o ještě větší systematičnost celého vnitrostranického vzdělávání a pracovat na oblastech, ke kterým mířily vaše podněty a kritika.

Marie Jílková a Veronika Šumová
IPES, o.s.